Σκοπός

Σκοπός

Σκοπός:

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.Δ)τος 2562/1953, σκοπός του Βαρβακείου Ιδρύματος είναι η ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων της Βαρβακείου Σχολής και του Διδασκαλείου Μέσης Εκπαίδευσης (αντίστοιχος σήμερα θεσμός τα Περιφερειακά Εκπαιδευτικά Κέντρα), καθώς και άλλων Σχολών και η χορήγηση υποτροφιών σε άπορους νέους.

 

Αποστολή:

Αποστολή της υπηρεσίας είναι η  διαχείριση του κληροδοτήματος του Ιωάννη Βαρβάκη και η εκτέλεση του κοινωφελούς σκοπού του, ώστε να εκπληρώνεται η βούληση του διαθέτη. Επιπλέον το Βαρβάκειο Ίδρυμα διαχειρίζεται ως κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης την περιουσία που κατέλειπε σε αυτό, το έτος 1973, ο αείμνηστος διακεκριμένος φιλόλογος καθηγητής της Βαρβακείου Σχολής Αλέξανδρος  Γ. Σαρής. Σκοπός του κληροδοτήματος  Σαρή είναι η βράβευση κατ’ έτος πέντε μαθητών της τελευταίας τάξης του Βαρβακείου Λυκείου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους σημείωσαν την καλύτερη επίδοση σε ισάριθμα – καθορισμένα από το διαθέτη και από εφετειακές αποφάσεις -  μαθήματα και επέδειξαν διαγωγή «κοσμιοτάτη».